มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน

มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน             องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก” ออกประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่ โดยมีการประกาศรายชื่อสถานที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง ให้เข้าสู่บัญชีมรดกโลกอย่างเป็นทางการ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เมื่อมีมรดกโลกถึง 3 แห่ง ใน 26 สถานที่ทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกนั้น ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภูมิภาคอาเซียนนี้เอง ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่แพ้ภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมรดกโลกแห่งใหม่ของอาเซียนจะเป็นสถานที่ใดและตั้งอยู่ที่ประเทศใดบ้างนั้น เราจะพาไปทำความรู้จักกัน กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู ประเทศพม่า “ยูเนสโก” ประกาศให้กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่สำคัญยังถือได้ว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่าอีกด้วย สำหรับเมืองโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 4 โดยรวมไปถึงเมืองโบราณศรีเกษตร เปียทะโนมโย และหะลินยี ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคเดียวกันด้วย นอกจากนี้ “เมืองโบราณอาณาจักรพยู” ยังเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากิอน โดยกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ชาวพยู” ชนชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชาวพม่าดั้งเดิม ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยูก็มีอายุประมาณ 1000 ปีแล้ว สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ชมนั้นจึงมีเพียงแค่ เจดีย์ ซากเมืองโบราณ คูน้ำ กำแพงเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีตกาล โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 60000 คนเลยทีเดียว…

Continue Reading