แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 

หากนึงถึงสถานที่ท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวหลายๆคนก็คงจะนึกถึง เชียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งในวันนี้จะมาแนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กันว่ามีอะไรบ้าง

  • ดอยผ้าปกห่ม อ.ฝาง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ลักษณะเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน มีระยะความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 2,285 เมตร มีธรรมชาติรอบด้านอากาศเย็นสบายตลอดปี

  • ห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีจุดชมวิวที่งดงาม สามารถมองเห็นดอยเชียงดาว เป็นที่นิยมสำหรับดูพระอาทิตย์ตกอีกด้วย

  • ดอยอ่างขาง อ.ฝาง เดิมเป็นพื้นที่ให้ชาวเขาปลูกฝิ่นกันเป็นจำนวนมาก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 1,400 เมตร ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิวที่งดงาม

  • ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มาก ขับรถประมาณ 30 – 45 นาที ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดปีจึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

  • ดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว เป็นภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,225 เมตร มีพรรณไม้และดอกไม้ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 

  • นาขั้นบันได แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม พื้นที่โดยรอบเป็นไร่นาขนาดใหญ่ มีการทำนาแบบขั้นบันได เป็นเมืองเล็ก ๆอยู่ท่ามกลางหุบเขา

  • แกรนด์แคนยอนหางดง อ.หางดง เดิมแกรนด์แคนยอนมีเพียงแอ่งน้ำที่เกิดจาการขุดหน้าดินไปขาย แต่ในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การพักผ่อน นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 50 บาท

  • น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.สันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีบรรยากาศร่มรื่น และสามารถแช่บ่อน้ำร้อน แช่เท้า ได้อีกด้วย

  • ผาช่อ อ.ดอยหล่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ อยู่ในความดูแลของอุทยาทแห่งชาติแม่วาง ลักษณะคล้ายเสาหินขนาดใหญ่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

  • กิ่วแม่ปาน อ.จอมทอง เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยระยะทางในการศึกษาธรรมชาติที่กิ่วแม่ปานอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง