แนะนำที่พัก

โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย

โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย

โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย

            สำหรับการโรงแรมในประเทศไทย มีเกิดขึ้นตั่งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หรือในช่วงปี พ.ศ. 2406 โดยปรากฎในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ ได้กล่าวถึงการเปิดบริการโรงแรมในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรมยูเนี่ยนโฮเต็ล และโรงแรมบอร์ดดิ้งโฮเต็ล

โดยเริ่มขึ้นครั้งแรก ตั่งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 4 ซึ่งประชาชนมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาที่ประเทศไทยในเวลานั้นก็จะไปพักตามศาลาวัด และต่อมาเมื่อคณะทูตซึ่งมี หม่อมราโชไทย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) เมื่อทรงเสด็จกลับจากยุโรป จึงได้นำแนวความคิดของการสร้างโรงแรมมาพัฒนาในประเทศไทย จนกระทั่งหนังสือพิมพ์รายปีของ หมอบรัดเลย์ (D.B.Bradley) หลาย ๆ ฉบับได้กล่าวถึงการเปิดตัวโรงแรมใหม่ในประเทศใหม่จำนวนมาก เช่น

พ.ศ. 2407 (ค.ศ. 1864)  มีการกล่าวถึง โรงแรม ยูเนี่ยนโฮเต็ล (Union Hotel) และ บอร์ดดิ้งโฮเต็ล (Boarding Hotel) โอเรียนเต็ล (Oriental Hotel) , ฟิชเชอร์ โฮเต็ล (Fisher’s Hotel) อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโรงแรมที่บริหารงานโดยต่างชาติ

เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ที่หลาย ๆ โรงแรมไม่มีภาพประกอบหลงเหลืออยู่แล้ว

นอกเหนือจากโรงแรมในกรุงเทพเองแล้ว ยังมีอยู่ในต่างจังหวัดอีกด้วย โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า ที่ตำบลอ่างหิน แขวงเมืองชลบุรี มีสภาพอากาศดี เหมาะกับการทำเป็นสถานที่พักตากอากาศให้พวกฝรั่งไปพักผ่อนได้ สำหรับลักษณะของโรงแรมจะเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 2 อาคาร ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อว่า ตำหนักมหาราชาและตำหนักมหาราชินี มีเตียงนอนไว้บริการรวมทั้งสิ้น 44 เตียงด้วยกัน เพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่เดินทางไปพักผ่อนตากอากาศ

เมื่อเข้าสู่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2413 ธุรกิจโรงแรม มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้มีความสะดวกสบายและหรูหรายิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการนำไฟฟ้าเข้าไปใช้ในโรงแรมขึ้นเป็นครั้งแรกที่ “โรงแรมโอเรียนเต็ล” หรือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพในปัจจุบันนั่นเอง

สำหรับโรงแรมโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เคยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาแล้ว อาทิ มกุฎราชกุมารนิโคลัสแห่งรัสเซียในปี 2434 เจ้าชายลุยจี อาเมดิโอ เชื้อพระวงศ์อิตาลี ในปี 2438 และนักเขียนชื่อดังของอังกฤษ

จนเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้มาเข้ายึดเป็นกองบัญชาการของทหาร จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามในปี พ.ศ.2486 ก็ถูกใช้เป็นกองบัญชาการของกองทัพสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่โรงแรมทรุดโทรมมากที่สุด ก่อนได้รับการซ่อมแซมให้กหลับมาเป็นเหมือนเดิมในภายหลัง

โรงแรมที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นของคนไทยคนแรก ๆ

สำหรับโรงแรมแห่งแรก ๆ ที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นของคนไทยนั้น ถูกพบในดินแดนหัวเมือง เหนือเขตจังหวัดเชียงใหม่  เช่นโรงแรม “ศรีประกาศ” ที่ตั้งอยู่ใกล้สะพานนวรัฐ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่คาดว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย ปีพ.ศ. 2458