แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน

มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน

มรดกโลกใหม่แห่งอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน

            องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก” ออกประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่ โดยมีการประกาศรายชื่อสถานที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง ให้เข้าสู่บัญชีมรดกโลกอย่างเป็นทางการ

และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เมื่อมีมรดกโลกถึง 3 แห่ง ใน 26 สถานที่ทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกนั้น ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภูมิภาคอาเซียนนี้เอง ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่แพ้ภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมรดกโลกแห่งใหม่ของอาเซียนจะเป็นสถานที่ใดและตั้งอยู่ที่ประเทศใดบ้างนั้น เราจะพาไปทำความรู้จักกัน

กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู ประเทศพม่า

“ยูเนสโก” ประกาศให้กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่สำคัญยังถือได้ว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่าอีกด้วย สำหรับเมืองโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 4 โดยรวมไปถึงเมืองโบราณศรีเกษตร เปียทะโนมโย และหะลินยี ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ “เมืองโบราณอาณาจักรพยู” ยังเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากิอน โดยกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ชาวพยู” ชนชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชาวพม่าดั้งเดิม ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยูก็มีอายุประมาณ 1000 ปีแล้ว สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ชมนั้นจึงมีเพียงแค่ เจดีย์ ซากเมืองโบราณ คูน้ำ กำแพงเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีตกาล โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 60000 คนเลยทีเดียว

แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน ประเทศเวียดนาม

“แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน” ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมผสาน โดยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยสดงดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก นั่นก็คือทัศนียภาพของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตของจังหวัดนิญบิ่ญ ซึ่งจะรวมเมืองโบราณฮัวลู เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม รวมถึงหมู่บ้านและวัดอีกหลายแห่งในบริเวณดังกล่าว

สำหรับสภาพภูมิประเทศแห่งนี้ จะเป็นภูเขาหินปูนที่มีแม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะไปมา ทำให้พื้นที่บางส่วนยังคงจมอยู่ใต้น้ำและยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามน่าชม อีกทั้งยังมีการพบร่องรอยที่สำคัญทางโบราณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 30000 ปี

Leave a Reply